BINE AŢI VENIT

        Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi Buzău, constituită pe principiul liberei asocieri din totalitatea vânătorilor şi pescarilor sportivi înscrisi în evidenţele sale, este persoană juridică de drept privat, apolitică, fară scop lucrativ, cu patrimoniu propriu, distinct şi indivizibil. Constituită ca asociaţie distinctă în anul 1968, a fost iniţial filială a Uniunii Generale a Vanătorilor din Romania, iar mai apoi a Asociatiei Generale a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi din România, succesoarea de drept a U.G.V.R.

        În prezent asociaţia funcţionează în baza OG 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii.