Statutul AJVPS Buzau

Prezentul statut a fost adoptat de către Adunarea generală a A.J.V.P.S.Buzău, astăzi, data de 24.03.2018 şi intră în vigoare după înscrierea modificărilor in Registrul special aflat la grefa Judecatoriei Buzau, înlocuind vechiul statut.

STATUTUL AJVPS BUZAU