AJVPS Buzau Organizare

1.   Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi  Buzau (A.J.V.P.S.Buzau) este persoană juridică de drept privat, apolitică, fără scop lucrativ, cu patrimoniu propriu, distinct şi indivizibil, constituită prin libera asociere a membrilor vânători şi/sau pescari sportivi.
2. Anul constituirii: 1968;
3. Înscrisă în Registrul naţional al asociatiilor si fundatiilor sub nr. 1133/A/1998 şi în Registrul Judecătoriei Buzau sub nr.15740/12.01.2001;
4. Afiliată la A.G.V.P.S. din România;
5. Membri vânători: 1.069
6. Membri pescari sportivi: 578
7. Obiective şi atribuţii principale:

  • Conservarea biodiversităţii şi protecţia faunei de interes cinegetic şi piscicol prin vânătoare şi/sau pescuit sportiv practicate în mod durabil, ca forme de odihnă activă şi recreere;
  •   Reprezentare şi apărare a drepturilor şi intereselor membrilor asociaţi;
  •   Gestionarea durabilă a fondurilor de vânătoare şi de pescuit sportiv contractate;
  •   Activităţi competiţionale de pescuit sportiv, de tir şi chinologie vânătorească;
  •   Organizarea de expoziţii şi alte manifestări cinegetice şi de pescuit sportiv.